Ovo je demo trgovina. Narudžbe neće biti obrađene.

Podaci o prodavatelju

Naziv: ZAG-VET d.o.o. 

Sjedište: Sajmišna ulica 27, 49 250 Zlatar

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu,

Poslovna banka: Erste&Steiermarkische banka d.d., Zagreb

MBS: 080207831

IBAN: HR7924020061101089547

OIB: 55077057545

Tel. broj: 049461821

email: [email protected]

Adresa za dostavu pošte: Sajmišna ulica 27, 49 250 Zlatar

Povratak na vrh